Tag Archives: 井之頭公園

2008年東京春季賞櫻+溫泉之旅(第四天 [1]) – 井之頭公園、吉祥寺、新宿御園

今日係成個旅程中去得最多點景嘅一日,我地成個旅程總共去左五個櫻花名所賞櫻花,而今日一日之內就走左三處,真係行到腳都軟,不過三個地方嘅櫻花都真係好靚,就算行到腳痛都值得。

» 閱讀全文