Tag Archives: 廣島華盛頓酒店

2014年環瀨戶內海自駕遊(Day 4)下篇 – 大三島藤公園

由四國松山去廣島有兩種方法,第一種方法係行水路坐汽車渡輪由松山港到廣島港,第二種方法是行陸路經瀨戶內海上嘅西瀨戶自動車道到本州,再行山陽自動車道到廣島。基本上兩種方法用嘅時間差唔多,大約要2個半至3個鐘,而我地就選擇後者,從陸路行高速公路去廣島。

» 閱讀全文