Tag Archives: 廣島電車

2014年環瀨戶內海自駕遊(Day 5)上篇 – 宮島一日遊(上)

到廣島最大嘅目的係想去遊覽日本三大景之一嘅宮島。宮島位於廣島西面,距離市中心大約只有20公里。從市中心有電車可以直接去到宮島對岸嘅宮島口渡輪碼頭,交通比自己開車仲方便,所以今日俾駕車休息一日,改坐電車。

» 閱讀全文